Tezhip Sanatı

1986–1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yazma eserlerdeki (kitap) üç temel unsur olan yazı Hüsn-ü Hat, cilt, tezhip (süsleme) ile ilgili desen, kompozisyon eğitimi, minyatür ve ebru alanında eğitim verilmektedir. Öğrenciler, eğitim programında alınan tasarım dersleriyle yeni ve özgün tasarımlar yapabildikleri gibi tarihi yazmalarda yer alan kompozisyonların analizini yapıp, eksik veya tahrip olan yerlerin kompozisyon ve desenlerini tamamlayabilecek seviyede tasarım ve restorasyon eğitimi almaktadır. Aynı zamanda mimari süsleme konservasyon, restorasyon ve yazma eserlerin koruma ve onarımına yönelik derslerin yer aldığı program sayesinde öğrenciler, minyatür ve tezhibin günümüz sanat anlayışı içinde değerlendirilmesinde ve geçmişte yapılmış örneklerin gün ışığına çıkartılıp gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynamaktadırlar.