İdari Birimler


 

BİRİMİ

ADI-SOYADI

İLETİŞİM
FAKÜLTE SEKRETERİ Vekil KEMER 

+90 (232) 301 67 01

vekil.kemer@deu.edu.tr

DEKANLIK ÖZEL KALEM Sultan ŞİMŞEK

+90 (232) 301 67 01

sultan.simsek@deu.edu.tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Ahmet YAĞMURCUKARDEŞ

+90 (232) 301 67 13

ahmet.ykardes@deu.edu.tr

Serhat TİMTİK

+90 (232) 301 67 16

serhat.timtik@deu.edu.tr

Sevin ASLAN

+90 (232) 301 67 17

sevin.aslan@deu.edu.tr

Meryem CİVİL

+90 (232) 301 67 14

meryem.akcan@deu.edu.tr

KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

Kerem SEÇİLMİŞ

+90 (232) 301 67 09

gsf@deu.edu.tr

Murat BULDUK

+90 (232) 301 67 08

murat.bulduk@deu.edu.tr

PERSONEL İŞLERİ

Ülkü TAŞDEMİR

+90 (232) 301 67 22

ulku.ak@deu.edu.tr

Ömrüye DEMİR

+90 (232) 301 67 23

omruye.demir@deu.edu.tr

MALİ İŞLER

Bilal ÜNÜVAR 

+90 (232) 301 67 11

bilal.unuvar@deu.edu.tr

Evren İnan ÇELİK

 +90 (232) 301 67 11

evren.celik@deu.edu.tr

TAŞINIR KAYIT BİRİMİ

Nazlı Göktem HALKATAŞ 

+90 (232) 301 67 19

nazli.gundogdu@deu.edu.tr

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Hanım Kadın KARAKURT 

+90 (232) 301 67 07

hanim.karakurt@deu.edu.tr

Aslı OPAK 

+90 (232) 301 67 06

asli.opak@deu.edu.tr

YAZI İŞLERİ

Bayram TOPÇINAR 

+90 (232) 301 67 10

bayram.topcinar@deu.edu.tr

TEKNİK HİZMETLER   

 

İbrahim KURT 

 +90 (232) 301 67 77

ibrahim.kurt@deu.edu.tr

Tuncay ARSLAN

 +90 (232) 301 68 57

tuncay.arslan@deu.edu.tr

DESTEK HİZMETLERİ

Muammer DEMİRBAŞ

Emrah KEY

Güler ÇOĞALAN

Taylan DUMAN

Navdar Muhammed Yıldız

Muzaffer Berke ŞEN

 

YERLEŞKE GÜVENLİK

   +90 (232) 301 89 56-58