Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 1982 yılında kurulmuş bir üniversite olan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, “Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü” olarak 1986–1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır. ·Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, ·Çinicilik ve Çini Onarımları, ·Tezhip, ·Hat ve ·Cilt olmak üzere beş anasanat dalı olarak kurulmuş olan bölüm, İlk başta geçici olarak Ege Üniversitesi Kampüsü içinde eğitim yapmış, daha sonra Alsancak’ta oluşturulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü’ne taşınmıştır. 1998-1999 eğitim öğretim döneminden itibaren Narlıdere’de yeni yapılmış olan Sağlık ve Sanat Kampüsü içinde bulunan modern fakülte binasında faaliyetlerini yürütmektedir.
Bölümün adı, 26 Ocak 2009 tarihinden itibaren Üniversitemizin Senato kararı ile “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Bölümde Cilt Anasanat Dalı açık olmakla birlikte yalnızca Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri, Eski Çini Tasarımı ve Onarımı, Tezhip Sanatı ve Hat Sanatı Anasanat Dallarına öğrenci kaydı yapılmaktadır.
Bölüm, lisans ve lisans üstü düzeyde verdiği eğitimin yanı sıra kuruluşundan itibaren Geleneksel Türk Sanatlarını tanıma, tanıtma, koruma ve yaşatma yoluyla gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir çok sempozyum, sergi, uygulama ve proje gerçekleştirmiştir ve bu anlamda ülkemiz üniversiteleri içerisinde önde gelen kurumlardan birisi olmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü adı, aynı zamanda el sanatları alanında yaptığı ulusal ve uluslar arası sempozyumlarla birlikte gelişip büyümüştür. Geleneksel el sanatları alanında çalışan kurum ve bu konuda uzman kişileri bir araya getirmek amacıyla İlki 1981 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde “Anadolu El sanatları Araştırma Enstitüsü” tarafından yapılan “1. Ulusal El sanatları Sempozyumu”nun ikincisi Enstitünün yeni kurulmuş olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmasıyla 1982 yılında Dokuz Eylül bünyesinde yapılmıştır. 1983’de üçüncüsü, 1984’te de dördüncüsü yapılan sempozyumların devamı, 1986 yılında D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nün kurulması ve “Anadolu El sanatları Araştırma Enstitüsü”nün lağvedilmesinden itibaren Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından yapılmaktadır. 5. Sempozyum 1992, 6. sempozyum 1996, 7. sempozyum 1999, 8. sempozyum 2002, 9. sempozyum 2006, 10. sempozyum 2009 yılında gerçekleştirilmiştir.