Heykel

Bölüm Hakkında  

Heykel bölümü kurucusu Prof. Cengiz Çekil (1945-2015), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin tarihçesi ile ilgili resmi kayıtlara dayalı notlarında Güzel Sanatlar Fakültesinin ilk olarak 1974’teki kararname ile 2 Eylül 1975 gün ve 55/21 sayılı Senato kararı ile Ege Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu belirtmiştir. Heykel, üç bölümden biri olan Biçimsel Sanatlar Bölümü içindedir. Güzel Sanatlar Fakültesi, 41 Sayılı kanun hükmünde kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmasıyla Heykel Bölümü bugünkü adını almıştır. 

1978’de, Heykel alanında Biçimsel Sanatlar Bölümüne asistan olarak sınavla alınan ilk isim, öğrenimini Paris L’Ecole Nationale Superieure Des Beaux-Arts’ta tamamlayan Cengiz ÇEKİL’dir. (Aynı tarihte sanat eğitimini İngiltere’de yapmış bulunan Adem GENÇ (Prof.) Grafik, Almanya’da öğrenim görmüş olan Halil AKDENİZ (Prof) Resim alanı için açılan asistanlık sınavını kazanmışlardır. O yıllarda Heykel Bölümü Bornova’da Resim Bölümü ile aynı binayı paylaşıyordu. Cengiz ÇEKİL öğretim görevlisi olduktan bir süre sonra öğretim elemanı kadrosunu genişletti. Erdağ AKSEL (Prof.) ve Aydın AKDENİZ öğretim görevlisi olarak bölüme atanan iki isimdi. Heykel Bölümü 1986 yılında, eğitim ve öğretime geçme hazırlıklarında hız katarak Güzel Sanatlar Fakültesi Alsancak ünitesine taşındı. 1986/87 öğretim yılı özel yetenek sınavlarında heykel lisans programına aldığı on öğrenci ile tek atölyede eğitim ve öğretime başladı. 1989’da Oktay ŞAHİNLER (Dr. Öğr. Üyesi) Araştırma Görevlisi olarak öğretim kadrosunda dahil oldu. Bugün halen görevlerini sürdürenler sırasıyla, 1994’te Gökçen ERGÜR ( Doç.), 1995’te Arzu ÇAKIR ATIL (Prof.), 1996’da Sevgi AVCI (Prof.), 2001’de Mert Taşkın DEMİR, 2006’da Neda İsmail ATAR, 2013’te Levent AYATA Araştırma Görevlisi olarak bölüm kadrosuna katıldı. 

Geçmiş yıllarda, yukarıda adı geçen isimlerden başka, Öğr Gör. Ali Osman AVŞAR, Öğr Gör. Mehmet AKYOL, Öğr Gör. Rasim Özgür (Prof.), Öğr Gör. Aydemir KUMRU, Yrd. Doç. Kadir ATA, Öğr. Gör. Ali SEVİMLİ, Doç. Mehmet UYANIK (Prof.), Arş. Gör. Uğursal ŞARK, Araş. Gör. Gencer YÜZER, Araş. Gör. Tamer ERSOY bölüm kadrosunda hizmet vermiştir. Arş. Gör. H.Yarkın BİÇER (Dr. Öğr. Üyesi), Arş. Gör. Varol TOPAÇ, Arş. Gör. Derya BARAN (Dr. Öğr. Üyesi), Arş. Gör. Serap YILDIZ (Dr. Öğr. Üyesi), Arş. Gör. Canan SÖNMEZDAĞ (Doç.), Arş. Gör. Osman YILMAZ (Dr. Öğr. Üyesi), Araş. Gör. Seval ALP(Dr. Öğr. Üyesi) heykel bölümüne lisansüstü eğitimlerini tamamlamak amacı ile 35.Madde kapsamında atanarak görev yapmış öğretim elemanlarıdır. 

Heykel Bölümü eğitim ve öğretim programı, başlangıçta Türkiye’de ve dünyada bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans programları ile ülkemizdeki orta öğretimin niteliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kurulduğu günden beri programında yaptığı değişikliklerle kendini sürekli güncelleyip yenileyerek, sanat dünyasına alanında donanımlı, bilgi birikimine sahip, kendine güvenen ve çağını yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir. 

Heykel Anasanat Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü’nde ilk kez 1988-1989 Yüksek Lisans, 1990-1991 eğitim- öğretim yılında Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci almaya başlamıştır. Atölye ve proje uygulamaları ve kuramsal derslerle sanatsal duyarlılığa esas oluşturan kavram ve görsel kaliteler üzerine inceleme ve araştırmalar yapılır. Amaç, yetenekli sanatçı adaylarını, estetik kategoriler içinde tarih boyunca gerçekleştirilen sanat ürünlerine karşı duyarlı kılmak, ülkemizin çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda sanatsal ifadelerine öncülük etmektir.