Yönerge ve Yönetmelikler

 

 

Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemler

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

DEÜ Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Diploma Çalışması Yönergesi

Fakültemiz Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Yatay Geçiş Yönergesi