Müzikoloji

Müzikoloji Bölümü, Müzikoloji Ana bilim dalı (MBA) ve Müzik Teknolojisi Ana bilim dalı (MTA) programlarında; ülkemizin gereksinim duyduğu Müzikolog ve Müzik Teknolojisi Uzmanı yetiştirmeyi hedefler. MBA, müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin öğretilmesini ve konuyla ilgili kültürel birikimi sağlar. MTA, müzik üretiminin teknolojik boyutunda profesyonel ses kayıt, seslendirme, radyo&tv yayıncılığı, akustik, bilgisayarla müzik üretimi, ses tasarımı gibi alanlara uzman bireyler yetiştirir.

Her iki ana bilim dalı için aynı zamanda fakat ayrı mekânlarda kendine özel içerikleriyle yapılan Özel Yetenek Sınavları sonrası 4 yıllık Türkçe eğitim-öğretim veren bölümümüz, Bologna Öğretim Programı çerçevesinde her iki ana bilim dalı için 4 yıllık süreye yayılmış çeşitli zorunlu ve seçmeli derslere sahiptir. Mezuniyet için 180 zorunlu 60 seçmeli olmak üzere tüm derslerin AKTS toplamının 4 yılın sonunda en az 240 olması gerekir. Aynı zamanda ilk 2 yılın sonunda ayrılmak isteyen öğrencilere ön lisans diploması verilebilir.
Mezuniyet sonrası iş olanakları arasında MTA için ses kayıt stüdyolarında, radyo ve televizyon kurumlarında, konser seslendirme, prodüksiyon, reklam müziği ve akustik tasarım şirketlerinde ses operatörlüğü, tasarım ve/veya kurulum uzmanlığı; MBA için yazılı (dergi ve gazeteler), görsel (özel ve resmi televizyonlar) ve işitsel (radyo) medyada eleştirmenlik, müzik yazarlığı, program yapımcılığı, müzik endüstrisi içinde işitsel medya kitapçığı yazarlığı, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ve Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde tanıtım ve halkla ilişkilere yönelik uzmanlıklar ön plana çıkmaktadır.