Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri

1986–1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin amacı, geleneksel tekstiller alanında geçmişten gelen kaynakların aydınlatılması ve belgelenmesi, varolan birikimin korunması, onarımı ve günlük yaşama geçirilebilmesi konularında gerekli bilgilerle donatılan ve tüm bunlardan yararlanarak tasarım açısından yeni öneriler sunabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle, anasanat dalımızda eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimin yanında, kuramsal bilgilerle de donatılmaktadır.

Öğrencilerimiz, ülkemizin birçok yöresinde işlevini koruyan ve ülke ekonomisine katkısı küçümsenemeyecek boyutlarda olan geleneksel tekstiller alanında ileriye dönük ürün verecek, bilinçli bir tasarımcı kuşağının oluşmasına katkıda bulunacaklardır.