Temel Eğitim

Temel Sanat Eğitimi ve Sanat Kuramları olmak üzere iki Anasanat Dalı’na ayrılan Temel Eğitim Bölümü, Fakültenin diğer bölümlerine yönelik Desen, Temel Tasarım ve Temel Fotoğraf gibi sanatsal; Genel Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Toplum Bilimi, Sanat Psikolojisi, Mitoloji, İkonoloji, Çağdaş Sanat Yorumu, Sanat Eserleri Çözümlemeleri gibi kuramsal derslerle eğitim ve öğretim yapmaktadır. Ayrıca Temel bilgi teknolojileri dersi kapsamında bilgisayar ve programlarının eğitimi verilmektedir.