Bölüm Hakkında

İletişim, ulaşım, üretim olanaklarının artması ve hemen her şeyin her yerde bulunabildiği günümüzde, dünya küresel bir pazar haline gelmiştir. Kültürel ve sanatsal ürünler bu pazar içinde ayırt edici bir özellik taşımaktadır. Geçmişten gelen ve bilinen bir takım unsurları üzerinde taşıyan bu ürünler ait oldukları kültürü temsil etmektedir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, anasanat dalları içeriğinde yeralan kültürel mirasın tarihsel, sanatsal ve teknik temellerini öğrencilere aktarmakta, bu birikimin korunması, geleneksel ve modern üretim teknikleri ile doğru bir şekilde üretilmesi ve yorumlanması için yol gösterici olmaktadır.

Öğrencilerimiz, her şeyden önce tam bir tasarımcı olarak mezun olmaktadır. Eğitimleri süresince aldıkları yaklaşık bin yıllık tarihsel birikimin görsel ve teknik bilgisi ise onların beklide başka hiçbir sanat eğitiminden alamayacakları ve yaşamları boyunca kullanabilecekleri bir hazinedir.

Mezunlarımız, alanları kapsamında üretim yapan her türlü işletmede çalışabilmekte, kendi atölyelerini kurarak sanatsal çalışmalar yapabilmekte, restorasyon projelerinde görev alabilmektedir.