Fotoğraf

Bölümümüz merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci almaktadır.

Fotoğraf Bölümü, analog fotoğraf ve dijital fotoğrafı kapsayan, uygulamalı ve kuramsal nitelikli bir ders programına sahiptir. Bu program çerçevesinde, öğrencilerimizin, I. ve II. sınıflar itibariyle fotoğraf sanatı ve fotoğraf kültürü bağlamında temel bilgi ve deneyimleri edinmesi; III. sınıf Proje ve IV. sınıf Atölye dersleri ile de eğilimlerine göre mesleki uzmanlık dallarına yönelmesi amaçlanmaktadır. Yanı sıra bu süreçte, öğrencilerimizin fotoğraf teknolojisindeki değişimleri izleyebilmesi ve profesyonel çalışma koşullarına uyum sağlayabilmesi için gereken özellikleri edinmesi hedeflenmektedir.

Lisans eğitiminin yanı sıra Bölümümüz, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Fotoğraf Yüksek Lisans Programını sürdürmektedir. Ayrıca Bölümümüz öğretim üyeleri, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nın Yüksek Lisans ve  Sanatta Yeterlilik programlarına katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüz, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası sergi, workshop ve benzeri sanatsal etkinliklerine katılmasını desteklemektedir.

Fotoğraf Bölümü iç ve dış paydaş ilişkileri ve ilgili organizasyonlarına önem vermekte, bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir.