Sahne Sanatları

Sahne Sanatları Bölümü 1976 yılında Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi‘nin bünyesinde bir bölüm olarak kurulmuştur. 1976-1977 döneminde eğitime başlamıştır. Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı Anasanat Dalları’nda eğitim sürdürülmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 1981 yılında vermiştir.

1981 yılında Türk yüksek öğretiminde yapılan yeni düzenlemeler sonucu bölüm Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sahne Sanatları Bölümü ülkemizde ve dünyada Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarının ihtiyacı olan nitelikli sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Verilen herhangi bir konuda nesnel araştırma yapma, araştırma sonuçlarını bilimsel bir yöntemle sonuçlandırmak; bu sonuca dayalı sanatsal bir yorum yapmak ve bu yorumu sanatsal bir biçime uygulayabilme yetisi kazandırılmış bir mezun sanatçı modeline ulaşmayı hedeflemektedir.