Çini Tasarımı ve Onarımı

1987/88 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin amacı, bu anasanat dalında yetişecek öğrencilerle, kendi alanlarında geçmişte varolan kaynakları gün ışığına çıkaracak, onarımları gerçekleştirecek ve günlük yaşama geçirilmelerinde etkin görevler alacak, uygulamalı eğitimin yanında kuramsal bilgilerle donatılmış bilinçli bir sanatçı kuşağının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Anasanat dalı öğrencileri çiniciliğin günümüzde değerlendirilmesi için gerekli tüm seramik bilgilerini alarak mezun olmaktadır.