Resim

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü; sanat eğitimini evrensel ölçütlere uygun bir şekilde yürüterek; ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak, yaratıcı nitelikleri gelişmiş; duyarlı, bilgili ve donanımlı genç sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamıştır.

DEÜ GSF Resim Bölümü; Sanat ve sanat eğitimi alanında çağdaş, güncel ve gerçekçi niteliklerle donatılmış özgün yaklaşımını, öğretim elemanları ve öğrencileri bazında uluslar arası düzeyde tanıtmayı hedefler.

Öğrencilerimizin aldıkları eğitim, uygulamalı ve kuramsal dersler ve pratik çalışmayı kapsar. Tamamladıkları bu eğitim onları resim ve uzmanlaştıkları diğer disiplinler üzerinde yetkin konuma getirmektedir. Bağımsız anlamda veya galeriler ile çalışan profesyonel Sanatçılar olarak üretim göstermenin yanı sıra bu alanın önemli figürleri haline gelmektedirler. Ülkenin önde gelen sanat galerilerinin ve sanatçı listesinde yer almaktadırlar. Sanat kurumlarında, sivil inisiyatiflerde danışmanlık, koordinatörlük veya yöneticilik yapmaktadırlar. Bu alanlara yönelik yayıncı kuruluşlarda editörlük, yazarlık yapmakta olan mezunlarımız bulunmaktadır. Uluslararası yarışmalar, bienaller, grup sergiler, prestij ödülleri ve sanatçı burslarına layık görülen mezunlarımız, ayrıca bu gibi aktivitelerde seçici kurul üyeliği, jürilik ve danışmanlık yapmaları adına çağrılmaktadır. Bütün bunlar haricinde kariyerine eğitimci olarak devam etmek isteyen mezunlarımız Türkiye’nin farklı şehirlerinde akademik ortamda üniversite kadrolarında Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır.