Misyon ve Vizyon

 

 

 

Misyonumuz : 
Ulusal ve Uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak; öğrencilerini, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, insanlık miras ve değerlerine sahip, yaşadığı kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi özgüveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi, üreten bireyler yetiştirmektir. 

 

 

Vizyonumuz : 
Yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla eğitim program ve olanaklarını sürekli olarak yenileyip, ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve sanatsal faaliyetlerde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin etki alanını genişletmektedir.