TEZ Akademik Kadro

Doç. Filiz ADIGÜZEL TOPRAK
Tezhip ASD Bşk.
Doç. Aynur MAKTAL
Doç. Gül GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇETİN
Öğr. Görevlisi Tülin ADANIR
Öğr. Görevlisi Özkan BİRİM