Grafik Sanatlar

Grafik Sanatlar Bölümü, kurulduğu 1983 yılından bu yana lisans ve lisansüstü eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin plastik sanatlar grubundaki en popüler bölümüdür. Her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun bir başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleşmiştir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler eğitim programında etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmüştür.

Bölüm 2013 yılından itibaren “Grafik Tasarımı” ve “Grafik Resimleme ve Baskı” olarak iki anasanat dalıyla eğitim vermektedir. Bu anasanat dallarından Grafik Tasarımı Anasanat Dalı’nda ağırlıklı olarak Reklam Grafiği, Tipografi ve Grafik Tasarım üzerine yoğunlaşılırken, Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı’nda da İllüstrasyon, Animasyon ve Özgün Grafik Baskı üzerine yoğunlaşılmıştır. Dört yıllık lisans eğitimini (dersler ve stajlar) tamamlayan öğrenci, hazırladığı bitirme projesinde geldiği noktayı kamuya açık bir jüride kuramsal savunusuyla birlikte uygulamalı işlerini sergiler ve mezun olmaya hak kazanır.

Grafik Sanatlar Bölümü’nde eğitim süreci, birebir öğrenci temelli yürütülmektedir. Öğretim elemanları, öğrencileri yakından tanımakta ve ilgi alanları hakkında iletişime girebilmektedirler. Eğitim sürecindeki yatay ve dikey ilişkilerin doğal beklentisi olarak Grafik Sanatlar Bölümü’nün hedefi, evrensel anlamda grafik tasarım problemini algılayan, tanımlayan ve çözüme ulaştıran yaratıcı sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmektir. Grafik Bölümü’nün diğer bir amacı da Türkiye koşullarında grafik eğitimini gerçekleştirebilecek ve sürekliliği sağlayabilecek öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Bölüme bağlı araştırma görevlileri, akademik eğitimleri yanında ayrıca eğitmenlik pratiklerini de geliştirmektedirler. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü, çeşitli üniversitelerden gelen araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimlerini vermekte ve akademik kariyerlerini tamamlamaları için ortam hazırlamaktadır.