Tekstil Tasarımı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nün bünyesinde yer alan Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı tekstilin, dokuma, örme, baskı uzmanlık alanlarında bilgi birikimine ve tasarım kültürüne sahip özgür düşüncesi, yenilikçiliği ve yaratıcılığı ile hem ileri araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına katkıda bulunabilecek hem de Ulusal ve Uluslararası platformda alanı ile ilgili konularda rekabet edebilecek düzeyde olan, çağdaş görüşe ve meslek etiğine sahip tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlayan Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı dokuma, örme, baskı Tasarımı sanatı ve tekniklerinin yenilikçi yapısını takip eden bir eğitim programı sürdürmeyi hedeflemektedir. Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlayarak eğitim, öğretim, araştırma ve sanatsal faaliyetleri geliştirmektedir.

Misyon
Tekstilin dokuma, örme, baskı uzmanlık alanlarında bilgi birikimine, tasarım kültürüne ve meslek etiğine sahip, özgür düşünceli, yenilikçi, çağdaş görüşlü, yaratıcı, ileri araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına katkıda bulunabilen, Ulusal ve Uluslararası platformda alanı ile ilgili konularda rekabet edebilen tasarımcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon
Anasanat dalı Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlayarak, eğitim, öğretim, araştırma ve sanatsal faaliyetlerle tekstil tasarımında vizyon sahibi bireyler, tekstil endüstrisinin profesyonel tasarımcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere günü ve yenilikleri yakalayabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tekstil tasarımının ve tekstil tasarımcılarının geliştirilmesi ve toplumda en yüksek düzeyde temsil edilmesinde öncü görev üstlenilmiştir.

ÖĞRETİM KADROSU

Prof. Nesrin ÖNLÜ/ Bölüm Başkanı / Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL

Doç. Sedef ACAR

Doç. Leyla YILDIRIM

Yrd. Doç. Cemal MEYDAN / Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT

Öğr. Gör. Neslihan YAŞAR

Öğr. Gör. Gülcan BATUR

Araş. Gör. S.Tuğba ARABALI KOŞAR

Destek Veren Eğitmenler
Yrd. Doç. Özlem KAYACAN

Öğr. Gör. Aytül APALAK

Öğr. Gör. Gökhan TOPRAK

Öğr. Gör. Sertaç ALGÜNEY

İLETİŞİM

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü

Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı

Güldeste Sokak No:4 Pk:35320

Narlıdere- İZMİR

Tel: (232) 412 91 41- 412 91 48

Faks: (232) 239 05 94

onlunesrin @gmail.com

cemal.meydan@deu.edu.tr

ozlenen.ismal@deu.edu.tr

fusun.ozpulat@deu.edu.tr

sedef.acar@deu.edu.tr

neslihan.sirin@deu.edu.tr

batur.gulcan@gmail.com

leyla.yildirim@deu.edu.tr

tugba_kosar@hotmail.com