Moda Giyim Tasarımı

Moda Giyim Tasarımı Bölümü Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Moda Aksesuar Tasarımı olmak üzere 3 Anasanat Dalından oluşmaktadır. Bölüm dört yıllık lisans eğitimi süresince toplumun sanat ve tasarım duyarlılığını arttıracak, çağdaş düşünce ve değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi ve üretken tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye’de tekstil, moda ve aksesuar sektörüne yönelik üç farklı uzmanlık alanında eğitim veren tek kurum olmasının yanında, eğitim planını sürekli olarak çağdaş yaklaşımlarla geliştirmeye ve üniversite-sanayi işbirliğini canlandıracak akademik ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmeye özen göstermektedir. Bu kapsamda sektör ve tasarımcılar ile söyleşiler, ortak projeler ve Kariyer Günleri düzenlenmektedir.

Dört yıllık eğitimde öğrencilerin uzmanlık alanlarına yönelik tasarım ve üretim derslerinin yanında, sanat ve tasarım alanında bakış açılarını geliştirecek dersler de verilmektedir. Tekstil Tasarımı Anasanat dalı bünyesinde Dokuma tasarım-uygulama atölyesi ve dersliği, Baskı tasarım-uygulama atölyesi ve dersliği,  Boya Baskı Laboratuvarı; Moda Giyim Tasarım Anasanat dalı bünyesinde Moda Giyim tasarım-uygulama atölyesi ve Dersliği, Asist Kalıp Programı Dersliği; Moda Aksesuar Tasarımı Anasanat bünyesinde Takı tasarım-uygulama atölyesi ve tasarım stüdyosu bulunmaktadır. Bunun yanında Ned Grafics, Dooby, Jakar Dokuma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw  Assyst Kalıp, Rhinoceros, 3ds Max  gibi tasarım/uygulama programlarının kullanıldığı bilgisayar laboratuvarı ile Tekstil Bölümüne ait 3 adet ortak derslik mevcuttur. Uzmanlık alanları doğrultusunda yapılan çeşitli kurum stajları ile ve teknik gezilerle eğitim desteklenmektedir. Lisans eğitiminin yanı sıra kuruluşundan itibaren Lisansüstü (Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik) eğitimi de verilmektedir.

Öğrenciler Dokuma, Baskı, Moda Giyim, Mücevher, Deri Ürün Tasarım ve Uygulama alanlarında Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılmakta, ödüller ve yurtdışı eğitim bursları kazanmaktadırlar. Lisans ve lisansüstü öğrencileri Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarından faydalanabilmektedir. Ayrıca, akademik kadromuzu oluşturan eğitmenler de Ulusal ve Uluslararası platformlarda bilimsel ve sanatsal çalışmaları ile bölümü başarıyla temsil etmektedirler.