Moda Giyim Tasarımı

Moda Giyim Tasarımı Bölümü; Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Aksesuar Tasarımı olmak üzere 3 Anasanat Dalından oluşmaktadır. Bölüm dört yıllık lisans eğitimi süresince toplumun sanat ve tasarım duyarlılığını arttıracak, çağdaş düşünce ve değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi ve üretken tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye’de tekstil, moda ve aksesuar sektörüne yönelik üç farklı uzmanlık alanında eğitim veren tek kurum olmasının yanında, eğitim planını sürekli olarak çağdaş yaklaşımlarla geliştirmeye ve üniversite-sanayi işbirliğini canlandıracak akademik ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmeye özen göstermektedir. Bu kapsamda sektör ve tasarımcılar ile söyleşiler, ortak projeler ve Kariyer Günleri düzenlenmektedir.
Dört yıllık eğitimde öğrencilerin uzmanlık alanlarına yönelik tasarım ve üretim derslerinin yanında, sanat ve tasarım alanında bakış açılarını geliştirecek dersler de verilmektedir. Alana yönelik atölyeler bulunmakta ve iki ve üç boyutlu tasarım/uygulama programları kullanılmaktadır. Uzmanlık alanları doğrultusunda yapılan çeşitli kurum stajları ile ve teknik gezilerle eğitim desteklenmektedir. Lisans eğitiminin yanı sıra kuruluşundan itibaren lisansüstü (Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik) eğitimi de verilmektedir.
Öğrenciler Dokuma, Baskı, Moda Giyim, Mücevher, Deri Ürün Tasarım ve Uygulama alanlarında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmakta, ödüller ve yurtdışı eğitim bursları kazanmaktadırlar. Lisans ve lisansüstü öğrencileri Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarından faydalanabilmektedir. Ayrıca, akademik kadromuzu oluşturan eğitmenler de ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel ve sanatsal çalışmaları ile bölümü başarıyla temsil etmektedirler.