Misyon-Vizyon

Misyonumuz:

Moda Giyim Tasarımı Bölümü çatısı altında; ‘Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı’ olarak, alanında üç farklı disiplinde eğitim veren ilk ve tek bölüm olmanın bilinciyle;
Çağdaş düşünce ve değerlere sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunan, ileri araştırma– geliştirme yöntemleri ile toplumun sanat ve tasarıma duyarlılığını arttıracak yaratıcı, yenilikçi, üretken tasarımcılar yetiştirmek. Sanat ve tasarıma yaratıcı, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırmalar yapmak. Sosyal sorumluluk bilinci ile sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir gelişmeye ülke ve Dünya bazında katkıda bulunan, kültürel değerlere sahip çıkan bir eğitim vermek.

Vizyonumuz:

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nün eğitimini çağdaş yaklaşımlarla sürekli olarak yenilemek, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda tekstil ve moda tasarımına yönelik akademik, sanatsal ve tasarım faaliyetlerini takip ederek etki alanını genişletmek. Alanında öncü olma görevini sürdürülebilir kılmak. Toplum ve çevredeki değişimlerle uyumlu kurumsal bir vizyonu paylaşmak. Görsel tasarımın günümüz tüketim nesneleri ekonomisinde birincil öneme sahip olduğu bilinciyle, tekstil ürünlerinin estetik ve işlevsel değerini yükseltmekte sanat, tasarım ve teknoloji bilgisinin birlikteliğini desteklemek. Tasarım, biçim, işlev, teknoloji, malzeme ve estetik açılımlar konusunda verdiği lisans ve lisansüstü eğitimler, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetler ile geleceğe yön vermek.