Moda Giyim Tasarımı Misyon-Vizyon

Misyon:

Çağdaş yaklaşımlarla ulusal ve uluslararası düzeyde ileri araştırma – geliştirme yöntemleri ile toplumun sanat ve tasarıma duyarlılığını arttıracak yaratıcı, girişimci, yenilikçi, üretken tasarımcılar yetiştirmek.

Vizyon:

Geleceği, geçmişi tanımlayan temel değerlerle şekillenecek: müfredatta yenilikçi, işbirliğine dayalı yöntemlerle, teknolojinin öncü kullanımları ve deneysellik çerçevesinde  misyonumuzu ve değerlerimizi canlandıran toplum ve çevredeki değişimlerle uyumlu kurumsal bir vizyonu paylaşmaktadır.

Politikamız:

Yaratıcı ve yenilikçi; Moda-teknoloji ve sanat-tasarım yelpazesinde disiplinler arası içerik oluşturabilmek

Girişimcilik; Kurumsal ve bireysel değerler çerçevesinde alana katkı sağlayan girişimci planlar yapmak,

Sürdürebilirlik; Evrensel düşünce ve değerlere sahip geleceğe yön veren sürdürülebilir projeler üretmek

Üniversite-sanayi iş birliği ile bilgi ve teknoloji üreterek toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak,

Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak.