Tekstil Tasarımı Misyon-Vizyon

Misyon:

Üretim teknolojisi, kapasitesi ve kalitesiyle Dünya’da söz sahibi olan tekstil sektörümüzün ilerlemesine katkıda bulunmak üzere, sanat ve tasarım eğitiminden aldığı güçle, ürünlerin görsel kalitesinin tercihleri daha çok yönlendirdiği günümüz dünyasında, tekstil ürünlerinin estetik ve işlevsel özelliklerini yükselterek tasarım ve marka değerlerini desteklemek. Bu sayede tekstil sektörümüzün özgün tasarımlarıyla uluslararası alanda moda eğilimlerini belirlemesi ve pazarı yönlendirmesi konusunda söz sahibi olmasına katkılar sunmak. Sanatın, tasarımın başlangıç noktası olduğu bilinciyle, tekstil tasarım ürünlerinin tasarımı sürecinde sanat becerisi ve bilgisini kullanmakla birlikte, tasarımların işlevi ve hayata geçirilmesi noktasında tekstil bilimi ve teknolojisini de yeterli derecede kullanabilecek mezunlar yetiştirmek.

Vizyon:

Görsel tasarımın günümüz tüketim nesneleri ekonomisinde birincil öneme sahip olduğu bilinciyle, tekstil ürünlerinin estetik değerin yükseltmekte sanat, tasarım ve teknoloji bilgisinin birlikteliğin desteklemek. Tasarıma ilişkin düşüncelerin beslenmesi ve çizim yeteneğiyle anlatabilmesine yönelik sanat eğitimi ile üretim çözümlemelerine yönelik bilimsel bilginin tekstil tasarımı mesleğinin ayrılmaz parçaları olduğu gerçeğini benimsemiş olmak.