Grafik Tasarımı

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
Grafik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak Ege Üniversitesi Kampüsü içinde kurulduğu 1983 yılından 1994 yılında nakil olduğu DEÜ İnciraltı Yerleşkesi’nden bu yana eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. 2002 yılında fiziksel ortamda alan genişletmesi yapılmış; yine aynı yıl yapılan ve düzenli aralıklarla yinelenen teknolojik altyapı güçlendirmesi bölümünki eğitim ve öğretimin daha iyi koşullarda sürdürülmesine olanak sağlamaktadır. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleştirilen bölüm, her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler, düzenli olarak eğitim programında yapılan yenilemelerle etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmektedir. Bunun yanında, 2001 yılında ilkini düzenlediği ulusal Genç Beyin Fırtınası etkinliğini, tasarım yarışması, çalıştay, seminer ve portfolio sunumlarıyla kesintisiz 12 yıldır devam etmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
4  yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 14 hafta (+sınav haftaları), 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5- Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7- Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8- Öğrencinin 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayabilmesi için 240 AKTS kredisini almak zorundadır. 240 AKTS nin en az 60 AKTS si seçimlik derslerden oluşmalıdır. bu derece, ders programındaki tüm dersleri, 60 gün stajı, mezuniyet projesini başarı ile tamamlamış ve 100 üzerinden en az 50 başarı notu almış öğrencilere verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Grafik Bölümü öğrencilerinin lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra istihdam imkanı buldukları alanlar ve aldıkları görevler aşağıdaki gibidir;
– Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, yerel veya network reklam ajanslarında yaratıcı yönetmenlik, sanat yönetmenliği ve grafik tasarımcılık,
– Tasarım atölyelerinde ya da departmanlarında grafik tasarımcılık,
– Matbaa ve/veya baskı öncesi hazırlık endüstrisinde grafikerlik ve atölye şefliği,
– Film ve canlandırma yapım endüstrisinde sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılık, animasyon sanatçılığı ve illüstrasyon sanatçılığı,
– Masaüstü yayıncılık sektöründe grafik tasarımcılık ve illüstrasyon sanatçılığı,
– Gazete ve dergi endüstrisinde sayfa tasarımcılığı ve sanat yönetmenliği,
– Girişimci-Tasarımcı (müellif tasarımcı) olarak kendi markasını oluşturma ve pazarlama,
– Yurtiçi ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren bir reklam ajansının ajans başkanlığı ve işletme sahipliği/ortaklığı,
– Web uygulamaları alanında grafik tasarımcılık, uygulama tasarımcılığı ya da proje yöneticiliği
– Fakültelerin Grafik Tasarım veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde sözleşmeli ya da kadrolu öğretim elemanlığı,
– Tekstil sektöründe grafik tasarımcılık, illüstrasyon sanatçılığı ve baskı tasarımcılığı,
– Oyun yapım endüstrisinde sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılık, konsept tasarımcılığı, animasyon sanatçılığı ve illüstrasyon sanatçılığı,
– Televizyon yapımcılığı sektöründe sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılık, animasyon sanatçılığı ve resim seçicilik,
– Özgün baskı atölyelerinde baskı sanatçılığı ve eğitmenlik,
– Serbest grafik tasarımcılık, illüstrasyon sanatçılığı ve baskı sanatçılığı.

Ders Yapısı ve Kredileri için bilgi paketine bakabilirsiniz.