GRF Akademik Kadro

Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
DEKAN, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Doç. Tuğcan GÜLER
GRAFİK TASARIMI ASD BŞK. V.
Doç. M. Korkut ÖZTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Betül USLU ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Ziyacan BAYAR
Öğr. Gör. Engin DOĞAN
Öğr. Gör. Ömer DURMAZ
Öğr. Gör. Emre DUYGU
Arş. Gör. Elif Merve Çakır