Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Çağın koşullarının gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimi vermek; bir anlatım biçimi olarak grafik dili kavramış; evrensel anlamda tasarım problemlerini algılama, sorgulama, tanımlama ve çözüm üretebilme alt yapısına sahip, bilinçli ve yaratıcı sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

Grafik Bölümü, dünyadaki yenilikleri eğitim sistemine yansıtarak; öğretim programlarının yanı sıra öncü teorik ve uygulamalı akademik çalışmalar ve projeler oluşturan; Türkiye’de grafik alanında bir buluşma ve paylaşım zemini olmayı hedefleyen bir grafik eğitimini amaçlamaktadır.