Grafik Komisyon ve Kurullar

EĞİTİM KOMİSYONU
Başkan: Prof. Fuat AKDENİZLİ
Üye: Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Üye: Doç. M. Korkut ÖZTEKİN
Üye: Doç. Tuğcan GÜLER
Üye: Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Betül USLU ÖZKAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ziyacan BAYAR
Üye: Öğr. Gör. Engin DOĞAN
Üye: Öğr. Gör. Ömer DURMAZ
Üye: Öğr. Gör. Emre DUYGU

– Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak Alt Komisyonu
Başkan: Doç. Tuğcan GÜLER
Üye: Prof. Fuat AKDENİZLİ
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Betül USLU ÖZKAN

– Staj/Pratik Çalışma Alt Komisyonu
Başkan: Doç. M. Korkut ÖZTEKİN
Üye: Öğr. Gör. Ömer DURMAZ
Üye: Öğr. Gör. Emre DUYGU

– Burs Alt Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Engin DOĞAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ziyacan BAYAR

– Dış İlişkiler Alt Komisyonu
Başkan: Prof. Fuat AKDENİZLİ
Arş. Gör. Sevda KAÇTI ( Erasmus Koordinatörü )
Öğr. Gör. Emre DUYGU ( Farabi Koordinatörü )
Öğr. Gör. Emre DUYGU ( Mevlâna Koordinatörü )

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
Öğr. Gör. Engin DOĞAN

WEB SORUMLUSU
Arş. Gör. Sevda KAÇTI
Arş. Gör. Elif Merve ÇAKIR

KALİTE KOMİSYONU
Başkan: Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Üye: Prof. Fuat AKDENİZLİ
Üye: Doç. M. Korkut ÖZTEKİN
Üye: Doç. Tuğcan GÜLER
Üye: Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Betül USLU ÖZKAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ziyacan BAYAR
Üye: Öğr. Gör. Engin DOĞAN
Üye: Öğr. Gör. Ömer DURMAZ
Üye: Öğr. Gör. Emre DUYGU

SERGİ VE ETKİNLİK KOMİSYONU
Başkan: Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Betül USLU ÖZKAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ziyacan BAYAR
Üye: Öğr. Gör. Engin DOĞAN
Üye: Öğr. Gör. Emre DUYGU
Üye: Arş. Gör. Nurgül GEÇİN AKSAKAL

KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Başkan: Doç. M. Korkut ÖZTEKİN
Üye: Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA
Üye: Arş. Gör. Elif Merve ÇAKIR