Academic Staff

Doç. Gül GÜNEY ZİNCİR
Tezhip Sanatı ASD Bşk.
Doç. Aynur MAKTAL
Doç. Filiz ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇETİN