Akademik Kadro – Film Tasarımı

Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
BÖLÜM BAŞKANI / Film Tasarım ve Yönetmenliği ASD Bşk./ Film Tasarım Ve Yazarlık ASD Bşk. Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Talha ALTINKAYA
Bölüm Bşk. Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Faik KARTELLİ
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi ASD Bşk.
Öğr. Gör. Aziz Bahadır ÖZKAN
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi ASD Bşk.
Doç. Dr. Dilek TUNALI
Doç. Dr. Sabire SOYTOK
Doç. Dr. Sali SALİJİ
Yabancı Uyruklu Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇETİN ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Dilaver BAYINDIR
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN
Dr. Öğr. Üyesi Zehra CERRAHOĞLU
Öğr. Gör. Nihan BENCOYA
Öğr. Gör. Burak BAKIR
Öğr. Gör. Ufuk TAMBAŞ
Öğr. Gör. Markus BERGER
Yabancı Uyruklu Öğr. Görevlisi
Arş. Gör. Çağdaş ÜLGEN