Akademik Kadro – Film Tasarımı

Prof. Dr. Savaş ARSLAN
BÖLÜM BŞK. / Film Tasarım Ve Yazarlık ASD Bşk.
Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Film Tasarım ve Yönetmenliği ASD Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Talha ALTINKAYA
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi ASD Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Faik KARTELLİ
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi ASD Bşk.
Doç. Dr. Dilek TUNALI
Doç. Dr. Sabire SOYTOK
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇETİN ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Dilaver BAYINDIR
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN
Dr. Öğr. Üyesi Zehra CERRAHOĞLU
Öğr. Gör. Aziz Bahadır ÖZKAN
Öğr. Gör. Nihan BENCOYA
Öğr. Gör. Burak BAKIR
Öğr. Gör. Ufuk TAMBAŞ
Öğr. Gör. Markus BERGER
Yabancı Uyruklu Öğr. Görevlisi
Arş. Gör. Çağdaş ÜLGEN