Bölüm Hakkında

 

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü, kendisi içinde Film Tasarımı ve Yönetmenliği Anasanat Dalı ve Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı olmak üzere iki anasanat dalına ayrılır.

Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedefler.Bu anasanat dalları eğitim programlarının ilk dönemlerinde Film Tasarımı Bölümü ortak bölüm dersleri yoğunlukta olmakla birlikte ilerleyen dönemlerde her bir ana sanat dalı kendi bünyesinin uzmanlık alanlarına ilişkin dersleri eğitim programlarına eklemektedir.  İkinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili derslere devam edilir.  Film kuramları temelinin üzerine alanında özelleşmiş derslerin programa eklenmesi ile alanına özgün uzmanlaşmanın sağlandığı eğitim programları oluşturulmaktadır. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçer, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim eder ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olur.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken bölüme ait olan çeşitli alanlardan faydalanmaktadır.  Bu alanlar,  11 bilgisayarlı Canlandırma Dersliği, 3 bilgisayar-3 Mac bulunan Kurgu Dersliği ve çekimler için imkân sağlayan Greenbox Stüdyosu’dur.