Akademik Kadro – Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Prof. Dr. Savaş ARSLAN
BÖLÜM BŞK. / Film Tasarım Ve Yazarlık ASD Bşk.
Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Film Tasarım ve Yönetmenliği ASD Bşk.
Doç. Dr. Dilek TUNALI
Doç. Dr. Sabire SOYTOK
Doç. Dr. Hakan AŞKAN
Bölüm Başkan Yard. / FTY
Doç. Dr. Zehra CERRAHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÇETİN ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Dilaver BAYINDIR
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN