Film Tasarımı Komisyon ve Kurullar

 

EĞİTİM KOMİSYONU
Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Doç. Dr. Sabire SOYTOK
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÇETİN ÖZKAN

-Staj ve Pratik Çalışma Komisyonu
Başkan: Prof. Dr. Savaş ARSLAN
Üye: Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN

-Diploma Çalışması Çalışma Grubu/Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Dilaver BAYINDIR
Dr. Öğr. Üyesi Zehra CERRAHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÇETİN ÖZKAN

-Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Başkan: Prof. Dr. Savaş ARSLAN
Üye: Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Üye: Doç. Dr. Sabire SOYTOK