FTS Akademik Kadro

Prof. Dr. Savaş ARSLAN
Film Tasarım ve Yazarlık ASD Bşk.
Doç. Dr. Dilek TUNALI
Doç. Dr. Sabire SOYTOK
Doç. Dr. Hakan AŞKAN
Bölüm Başkan Yard./FTY
Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÇETİN ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN