Akademik Kadro

Prof. Dr. Simber Rana ATAY ESKİER
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Işık SEZER
Doç. Dr. Beyhan ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BİRİNCİ
Doç. Dr. Sadık TUMAY
Dr. Öğr. Üyesi Nezaket TEKİN
Arş. Gör. Gözde YENİPAZARLI
Arş. Gör. Pınar Boztepe MUTLU
Arş. Gör. Özlem DEMİRCAN
Arş. Gör. Ercan EROL
Öğr. Görevlisi Seyhan SAYAR