Akademik Kadro

Prof. Dr. Simber Rana ATAY ESKİER
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Işık SEZER
Yrd. Doç. Dr. Beyhan ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan BİRİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Sadık TUMAY
Öğr. Gör. Nezaket TEKİN
Arş. Gör. Gözde YENİPAZARLI
Arş. Gör. Pınar Boztepe MUTLU
Arş. Gör. Özlem DEMİRCAN
Arş. Gör. Ercan EROL
Uzm. Seyhan SAYAR