Academic Staff

Prof. Dr. Simber Rana ATAY ESKİER
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sadık TUMAY
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Işık SEZER
Doç. Dr. Beyhan ÖZDEMİR
Doç. Dr. Gökhan BİRİNCİ
Doç. Nezaket TEKİN
Arş. Gör. Gözde YENİPAZARLI
Arş. Gör. Pınar Boztepe MUTLU
Arş. Gör. Özlem DEMİRCAN