Fotoğraf Komisyon ve Kurullar

EĞİTİM KOMİSYONU
Başkan: Prof. Dr. Işık Sezer
Üye: Doç. Dr. Gökhan Birinci
Üye: Doç. Dr. Sadık Tumay

– Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak Alt Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. Gökhan Birinci
Üye: Prof. Dr. Işık Sezer
Üye: Öğr. Gör. Murat Kocakaplan

– Staj/Pratik Çalışma Alt Komisyonu
Başkan: Arş. Gör. Özlem Demircan
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Boztepe Mutlu
Üye: Öğr. Gör. Murat Kocakaplan

– Burs Alt Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. Gökhan Birinci
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Boztepe Mutlu
Üye: Arş. Gör. Gözde Yenipazarlı

– Dış İlişkiler Alt Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Boztepe Mutlu

– Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Boztepe Mutlu ( Erasmus Koordinatörü )
Öğr. Gör. Murat Kocakaplan ( Farabi Koordinatörü )
Arş. Gör. Özlem Demircan ( Mevlana Koordinatörü )

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Işık Sezer

WEB SORUMLUSU
Öğr. Gör. Murat Kocakaplan

KALİTE KOMİSYONU
Başkan: Prof. Dr. Işık Sezer
Üye: Doç. Dr. Sadık Tumay
Üye: Doç. Dr. Gökhan Birinci

SERGİ VE ETKİNLİK KOMİSYONU
Başkan: Arş. Gör. Özlem Demircan
Üye: Öğr. Gör. Murat Kocakaplan
Üye: Arş. Gör. Gözde Yenipazarlı

KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Boztepe Mutlu
Üye: Arş. Gör. Gözde Yenipazarlı
Üye: Arş. Gör. Özlem Demircan