Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Işık Sezer

Prof. Dr. R. Simber Atay

Doç. Dr. Sadık Tumay

Doç. Dr. Gökhan Birinci  

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Boztepe Mutlu             

Öğr. Gör. Murat Kocakaplan

Arş. Gör. Gözde Yenipazarlı   

Arş. Gör. Özlem Demircan