Akademik Kadro

Prof. Dr. Işık SEZER
BÖLÜM BŞK. V.
Prof. Dr. Simber Rana ATAY ESKİER
Doç. Dr. Sadık TUMAY
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Gökhan BİRİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Boztepe MUTLU
Öğr. Gör. Murat KOCAKAPLAN
Arş. Gör. Gözde YENİPAZARLI
Arş. Gör. Özlem DEMİRCAN