Temel Eğitim Komisyon ve Kurullar

KALİTE KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU
Üye Doç. İlke İlter GÜVEN
Üye Öğr. Gör. Melih TOMAK

SERGİ VE ETKİNLİK KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU
Üye Doç. Berna AYDIN
Üye Arş. Gör. Memet Ali ZEREN

WEB SORUMLUSU
Arş. Gör. Memet Ali ZEREN

KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Başkan Doç. İlke İlter GÜVEN

Üye Öğr. Gör. Melih TOMAK
Üye Arş. Gör. Memet Ali ZEREN