Misyon ve Vizyon

Misyon:

Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü, Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerin öğrencilerinin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerin farklı disiplinler arasında tutarlı ilişkiler kurabilmelerine güzel sanatlar dersleriyle alanları dışındaki ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine  yardımcı olmaktır.

Vizyon:

Bölümümüz, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan her öğrencinin ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunmasını; farklı disiplinler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde gözlem ve analiz farkındalığı içerisinde, kuramsal ve teknik donanıma sahip çağdaş, yaratıcı, özgün sanatçılar yetiştirmeyi amaç edinmektedir.