Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

SRM 1001 Seramik Şekillendirme Yöntemleri I

Seramik eğitiminin başlangıcını ve temelini oluşturan bu derste, malzeme tanıtılmakta, çamur şekillendirme yöntemleri öğretilmektedir. Öğrenci malzemenin teknik özellikleriyle düşünmeye yöneltilip seramik tasarım derslerine hazırlanmaktadır.

SRM 1015 Seramik Kimyası I

Genel kimya temel bilgilerinin ve metallerin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

SRM 1002 Seramik Şekillendirme Yöntemleri II

Seramik eğitiminin başlangıcını ve temelini oluşturan bu derste, malzeme tanıtılmakta, çamur şekillendirme yöntemleri öğretilmektedir. Öğrenci malzemenin teknik özellikleriyle düşünmeye yöneltilip seramik tasarım derslerine hazırlanmaktadır.

SRM 1004 Mesleki Teknik Çizim

Seramik ürün tasarımı ve üretimi aşamalarında, ürünün teknik resim kuralları ile ifade etme yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 1016 Seramik Kimyası II

Seramik hammaddelerinin tanıtılması, deney uygulamaları, çamur hazırlama, şekillendirme, kurutma ve pişirme aşamalarının anlatılması ve pişirme elemanlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 2001 Seramik Tasarımı I

İşlevselliğe ve ergonomiye uygun olarak tasarlanmış günlük kullanım eşyalarının çamur tornasında uygulanmasının yanı sıra, tornada biçimlendirme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 2003 Alçı Şekillendirme ve Kalıp Yöntemleri I

Seramik şekillendirmede yardımcı malzemelerden biri olan alçı ile model ve kalıp hazırlama yöntemlerinin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 2005 Yüzeysel Tasarım I

Tasarım kuralları çerçevesinde iç ve dış mekânlarda kullanılacak modüler ve sanatsal amaçlı yüzey kaplama seramik uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.

SRM 2007 Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları I

Sırın kimyasal yapısıyla, Seger formüllerinin hesaplanmasının öğretilmesi, sıra giren oksitlerin ve hammaddelerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

SRM 2009 Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı I

Tasarım yazılımları kullanarak öğrencilere seramik form ve dekor tasarlama yöntemlerinin öğretilmesi, ayrıca bu yöntemler aracılığıyla özgün tasarımlar ve üretilebilir endüstriyel ürünler yaratma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SRM 2011 Sır Hazırlama ve Sırlama Yöntemleri

Sır hazırlama ve sırlama eğitiminin başlangıcını oluşturan bu derste, öğrenciye sır malzemesinin özelliklerinin tanıtılması, sır hazırlama ve farklı sırlama tekniklerinin uygulanması amaçlanmaktadır.

SRM 2002 Seramik Tasarımı II

İşlevselliğe ve ergonomiye uygun olarak tasarlanmış günlük kullanım eşyalarının çamur tornasında uygulanmasının yanı sıra, tornada biçimlendirme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 2004 Alçı Şekillendirme ve Kalıp Yöntemleri II

Seramik şekillendirmede yardımcı malzemelerden biri olan alçı ile torna ve şablonla şekillendirme yöntemleriyle model hazırlama ve kalıp alma yöntemlerinin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 2006 Yüzeysel Tasarım II

Tasarım kuralları çerçevesinde iç ve dış mekânlarda kullanılacak modüler ve sanatsal amaçlı yüzey kaplama seramik uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.

SRM 2008 Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları II

Seçilen renkli sırın Seger formüllerinin oluşturulması, harmanlarının hesaplanıp uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 2010 Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı II

Tasarım yazılımları kullanarak öğrencilere seramik form ve dekor tasarlama yöntemlerinin öğretilmesi, ayrıca bu yöntemler aracılığıyla özgün tasarımlar ve üretilebilir endüstriyel ürünler yaratma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SRM 2012 Pişirim Teknikleri ve Seramik Fırınları

Seramik pişirim aşamasının başlangıcını oluşturan bu derste öğrenciye farklı fırın çeşitleri ve pişirim tekniklerinin tanıtılarak alternatif pişirim uygulamalarının yaptırılması amaçlanmaktadır.

SRM 3005 Yüzeysel Tasarım III

Tasarım kuralları çerçevesinde iç ve dış mekânlarda kullanılacak modüler ve sanatsal amaçlı yüzey kaplama seramik uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.

SRM 3007 Sır Teknolojisi

Renkli sırların Seger formüllerinin oluşturulması, harmanlarının hesaplanıp uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 3009 Seramik Sanatı Tarihi I

Bu derste, Seramik ve Cam Tasarımı öğrencilerinin, insanın seramik çamurunu şekillendirmeye başlamasından itibaren 20. yüzyılın başına kadar, kendi coğrafyamızda ve dünya genelinde seramik üretiminin geçirdiği değişim, gelişme ve yaratılan üsluplar üzerinden seramik sanatı tarihi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 3013 Dekor Teknikleri ve Uygulamaları I

Bu derste öğrenciye, seramik tasarımında pişirim öncesi kullanılan temel dekor tekniklerine dair teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SRS 3011 Tasarım Tarihi

İnsanoğlunun şekillendirip kullanmaya başladığı ilk tasarım nesneleriyle başlayan süreç hakkında bilgi verilmesi, bu bilgilerin doğrultusunda tasarım tarihine etki eden sanat akımlarının ve bu akımlara yön veren sanatçıların ve tasarımcıların araştırılması amaçlanmaktadır.

SRS 3015 Cam Sanatı Tarihi

Bu derste; camın malzeme olarak bulunuşundan ve bir sanat malzemesi olarak kullanımından hareketle tarihsel süreçte geçirmiş olduğu değişimlerin anlatılması ve günümüz cam sanatının eğitim ile olan ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

SRU 3001 Serbest Seramik Tasarımı I

Bu derste, öğrencinin sanatsal ve biçimsel araştırma ile çağdaş ve özgün çalışmalar üretmesi amaçlanmaktadır.

SRS 3003 Endüstriyel Seramik Tasarımı I

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 3006 Yüzeysel Tasarım IV

İç ve dış mekânlara uygun duvar panolarının tasarım ve uygulama aşamalarını kapsayan bu derste, öğrencinin gelecekteki profesyonel çalışmalara hazırlanması amaçlanmaktadır.

SRM 3008 Sır Tasarımı

Alkali ve kurşunlu parlak sırlar elde edildikten sonra, matlaştırıcı hammaddelerin ilavesi ile sırların matlaştırılması, sonuçların değerlendirerek geliştirilmesi ve Seger formüllerinin hesaplanması amaçlanmaktadır.

SRM 3010 Seramik Sanatı Tarihi II

Bu derste, Seramik ve Cam Tasarımı öğrencilerinin, insanın seramik çamurunu şekillendirmeye başlamasından itibaren 20. yüzyılın başına kadar, kendi coğrafyamızda ve dünya genelinde seramik üretiminin geçirdiği değişim, gelişme ve yaratılan üsluplar üzerinden seramik sanatı tarihi hakkında bilgilendirilmesi, ayrıca öğrencinin aktif olarak; konulara ilişkin araştırma ve sunumlar yapabilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 3014 Dekor Teknikleri ve Uygulamaları II

Bu derste öğrencinin seramik tasarımında pişirim öncesi ve sonrası seramik yüzeyde kâğıt, latex, mum, puar gibi farklı yardımcı malzemelerle astar, boya ve sır kullanma esasına dayanan dekor tekniklerinde teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

SRS 3012 Cam Tekniklerine Giriş

Bu derste, öğrencilerin cam şekillendirme yöntemlerini ve bu yöntemler arasındaki ilişkileri kavrayabilmeleri, materyal ve uygulama süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

SRS 3016 Pişirim ve Seramik Fırınlarının Gelişimi

Bu derste, seramik üretiminin en önemli aşamasını oluşturan pişirimin, zaman içinde gelişiminin, teknik ilerlemelere bağlı olarak seramik fırınlarının gelişiminin ve seramik fırınlarının biçimsel, işlevsel farklılıklarının örneklerle öğrenciye öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SRU 3002 Serbest Seramik Tasarımı II

Bu derste, öğrencinin sanatsal ve biçimsel araştırma ile çağdaş ve özgün çalışmalar üretmesi amaçlanmaktadır.

SRU 3004 Endüstriyel Seramik Tasarımı II

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 4007 Çağdaş Seramik Sanatı I

Bu derste, Seramik ve Cam Tasarımı öğrencilerinin, ülkemizde ve dünyada 1930’larda başlayan sanatsal seramiğin günümüze kadar olan serüveni ve kuşağının öncüsü olmuş Türk Seramik Sanatçıları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 4009 Sunum ve Portfolyo Hazırlama

Öğrenciler, eğitimleri boyunca yapmış oldukları çalışmaları ve kazanmış oldukları birikimi, doğru teknik ve yöntemlerle, etkili bir biçimde sunumu konusunda yönlendirileceklerdir. Öğrencinin özgeçmiş yazabilme yeteneği kazanması, iş başvuruları, lisansüstü eğitim, yurtdışı eğitim başvurularında talep edilen portfolyoyu kurallarıyla hazırlayabilmesi amaçlanmaktadır.

SRM 4013 Dekor Teknikleri ve Uygulamaları III

Bu derste öğrencinin seramik tasarımında bisküvi pişirimi sonrası seramik yüzeyde sırlama öncesi sıratlı boyama tekniği esasına dayanan dekor tekniklerinden teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenir. Kültürel mirasımız olan İznik ve Kütahya seramikleri hakkında detaylı bilgi verilerek bu seramiklerin reprodüksiyonları uygulanır. Teknik kavratıldıktan sonra özgün ve yaratıcı tasarımlarla projeler geliştirilir. Böylece öğrenciye kültürel bilgi edinmenin yanı sıra, tekniği diğer tekniklerden ayırt edebilme ve uygulayabilme yetisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

SRS 4003 Serbest Seramik Tasarımı III

Bu derste, öğrencinin temel şekillendirme ve tasarım konusunda kazandığı bilgi ve becerisini kullanarak, her yıl belirlenen bir tema doğrultusunda kendi oluşturduğu özgün tasarımdan sanat objesi üretebilme, tasarımdan üretim aşamasına ve nihai ürüne kadar süreci kendi planlayıp idare edebilme yetkinliğine sahip olması amaçlanmaktadır.

SRS 4005 Endüstriyel Seramik Tasarımı III

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

SRS 4015 Kent Seramiği I

Kent seramiğinin günümüz ve tarihsel süreç içerisindeki önemli örnekleri üzerinde durularak temel karakteristiklerinin vurgulanması, çağdaş kentleşmedeki yeri ve önemi üzerinde durularak buna ilişkin uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.

SRS 4017 Restorasyon İlkeleri ve Seramik Restorasyonu I

Bu derste öğrencinin seramik tasarımı eğitimi süresince edindiği donanım doğrultusunda arkeolojik seramik malzemenin konservasyonu ve restorasyonu konusunda temel teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

SRS 4019 Teknik Dekor Uygulamaları I

Bu derste öğrencinin seramik tasarımında pişirim öncesi veya sonrası sırlı yada sırsız olarak seramik yüzeylerde kullanılan baskı dekor teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenir. Bu kazanımlar doğrultusunda endüstriyel veya sanatsal projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

SRS 4021 Cam Teknikleri ve Uygulamaları I

Bu ders, öğrencilerin cam malzemesiyle ürün tasarlamalarını, tasarımdan üretime geçişteki uygulama aşamalarını lampworking ve fırın içi döküm teknikleri üzerinden yapacakları uygulamalarıyla ortaya koymalarını aynı zamanda bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlamaktadır.

SRS 4023 Artistik Sır Tasarımı

Sırların sınıflandırılması ve artistik sırlar konusunda bilgi ve beceriye sahip olması doğrultusunda, öğrencinin belirlediği artistik sır konusuyla ilgili teorik araştırmalar paralelinde sırlar geliştirmesi ve üç boyutlu formlara uygulaması amaçlanmaktadır.

SRM 4008 Çağdaş Seramik Sanatı II

Bu derste öğrencilerin, dünyada çağdaş seramiğin gelişimi, öncü olmuş seramik sanatçıları ve günümüzde sanatıyla öne çıkmış seramik sanatçıları hakkında bilgi sahibi olmaları, aynı zamanda, öğrencilerin alanları ile ilgili araştırma yapabilmeleri, araştırmalarını izleyicilere sunma yetkinliği ve alanına dair güncel gelişmeleri takip etme bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SRM 4014 Dekor Teknikleri ve Uygulamaları IV

Bu derste öğrencinin seramik tasarımında pişirim öncesi gerçekleştirilen yüzey veya hamur bünyesinde renklendirme esasına dayanan dekorlar, uygulama yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak ele alınmakta, konuyla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmekte, ve devamında özgün ve yaratıcı tasarımlarla projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SRS 4004 Serbest Seramik Tasarımı IV

Bu derste, öğrencinin temel şekillendirme ve tasarım konusunda kazandığı bilgi ve becerisini kullanarak, her yıl belirlenen bir tema doğrultusunda kendi oluşturduğu özgün tasarımdan sanat objesi üretebilme, tasarımdan üretim aşamasına ve nihai ürüne kadar süreci kendi planlayıp idare edebilme yetkinliğine sahip olması amaçlanmaktadır.

SRS 4006 Endüstriyel Seramik Tasarımı IV

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

SRS 4016 Kent Seramiği II

Kent seramiğinin, tarihsel süreç içerisindeki ve günümüz örnekleri gözden geçirilerek, herhangi bir dış mekana seramik uygulama çalışmaları yaptırılması amaçlanmaktadır.

SRS 4018 Restorasyon İlkeleri ve Seramik Restorasyonu II

Bu derste öğrencinin seramik tasarımı eğitimi süresince edindiği donanım doğrultusunda arkeolojik seramik malzemenin konservasyonu ve restorasyonu konusunda temel teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

SRS 4020 Teknik Dekor Uygulamaları II

Bu derste öğrencinin seramik dekor teknikleri konusunda edindiği formasyon doğrultusunda, farklı dekor tekniklerini anlatım dili olarak kullandığı projeler oluşturması amaçlanmaktadır.

SRS 4022 Cam Teknikleri ve Uygulamaları II

Bu ders, öğrencilerin cam malzemesiyle ürün tasarlamalarını, tasarımdan üretime kadar geçişteki uygulama aşamalarını vitray, fırın içi şekillendirme teknikleri olan füzyon, çöktürme ve pate de verre teknikleri üzerinden yapacakları uygulamalarıyla ortaya koymalarını aynı zamanda bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlamaktadır.

SRS 4024 Bünye Tasarımı

Seramik çamurları ile ilgili temel bilgiye sahip olarak, çamur tasarımını gerçekleştirme doğrultusunda, seramik çamurlarının ve hammaddelerinin tanıtılması, çeşitlerinin belirtilmesi, üçgen diyagramın öğretilmesi, kimyasal ve minorolojik bileşimlerin hesaplanması, öğrencinin belirlediği çamur üzerine teorik ve uygulamalı araştırma yapması ve elde edilen ürüne testlerin yapılması amaçlanmaktadır.