Vizyon ve Misyon

Misyonumuz:
Seramik ve Cam Tasarımı eğitiminin sanatsal ve endüstriyel nosyonlarına sahip ve plastik sanatların temel ilkelerine hâkim bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerin ve projelerin içine dâhil edilmiş interaktif (karşılıklı etkileşimli) bir eğitim sistemi oluşturmak; yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve etkileşime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:
Eğitimin içeriğini ve olanaklarını ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncelleyerek dönemin uluslararası koşullarına uygun akademik ve sanatsal çalışmalar oluşturarak devamlılık sağlamaktır.