Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Eğitimin içeriğini ve olanaklarını ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncelleyerek dönemin uluslararası koşullarına uygun akademik ve sanatsal çalışmalar oluşturarak devamlılık sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Seramik ve Cam Tasarımı eğitiminin sanatsal ve endüstriyel nosyonlarına sahip ve plastik sanatların temel ilkelerine hâkim bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerin ve projelerin içine dâhil edilmiş interaktif (karşılıklı etkileşimli) bir eğitim sistemi oluşturmak; yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve etkileşime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir.