Seramik Komisyon ve Kurullar

EĞİTİM KOMİSYONU
Başkan Prof. Halil YOLERİ
Üye Doç. Efe TÜRKEL
Üye Dr. Öğr. Üy. A. Temel KÖSELER

Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak Alt Komisyonu
Başkan Prof. Halil YOLERİ
Üye Doç. Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ
Üye Dr. Öğr. Üy. A. Temel KÖSELER

-Staj/Pratik Çalışma Alt Komisyonu
Başkan Doç.Efe TÜRKEL
Üye Dr. Öğr.Gör. Füsun ÇÖVENOĞLU

-Burs Alt Komisyonu
Başkan Prof. Halil YOLERİ
Üye Doç. M. Candan GÜNGÖR
Üye Dr. Öğr. Gör. Füsun ÇÖVENOĞLU

-Dış İlişkiler Alt Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üy. A. Temel KÖSELER
Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. A. Temel KÖSELER
Farabi Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. A. Temel KÖSELER
Mevlana Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. A. Temel KÖSELER

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Gör. Füsun ÇÖVENOĞLU

KALİTE KOMİSYONU
Başkan Prof.Halil YOLERİ
Üye Doç.Candan GÜNGÖR
Üye Doç. Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ

SERGİ VE ETKİNLİK KOMİSYONU
Başkan Prof. Halil YOLERİ
Üye Doç. Candan GÜNGÖR
Üye Dr. Öğr. Üy. A. Temel KÖSELER

WEB KOMİSYONU
Doç. Efe TÜRKEL

KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Temsilci İsmi veya Başkan Doç. Efe TÜRKEL
Üye Doç. Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ
Üye Dr. Öğr. Gör. Füsun ÇÖVENOĞLU