Tarihçe

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünün kuruluş süreci, 1983 yılında G.S.F. Dekanı Prof. Dr. Doğan Tuna döneminde, Mimar Sinan Üniversitesi G.S.F. Dekanı Prof. Sadi Diren’in desteğiyle, Sevim Çizer’in Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev almasıyla başlar. Üniversitenin yeni kurulmuş olmasından kaynaklanan mekan sıkıntıları içerisinde hazırlıklarını yapan bölüm, 1987-88 öğretim yılında Alsancak’ta eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra Narlıdere’de, halen inşası sürmekte olan Güzel Sanatlar kampusünde kendine yer bulmuş, ve gerekli mekanları önceden düzenleyerek 1995 yılında buraya taşınmıştır.

Lisans ve Lisansüstü programlarını uygulamakta olan bölüm eğitim ve öğretimde öncelikle, seramiği sanatsal üretim malzemelerinden biri olarak kabul eden görüşü temel alır. Seramik malzemeyi tanıtmak ve onunla sanatsal üretim yapabilmek için gerekli olan süreyi uygun Lisans ve Lisansüstü programlar ile sağlamaya ve dengelemeye çalışır. Öğrencilerin bu malzemeyi teknolojisi ile birlikte tanımasını ve amacına uygun olarak kullanabilmesini hedefler. Orta öğretimden gelen eksikleri telafi etmek için, kuramsal ve uygulamalı temel sanat eğitimi programlarına önem verir.

Bölümümüzde, öğrencilerin üretim araçlarını tanımasını ve pratik yapmasını sağlayan staj çalışmalarına önem verilerek, mezun olduktan sonra da seramik sanayinde yer bulmaları kolaylaştırılır.

Günümüz söylemi olan küreselleşmenin sanat alanında da gerçekleşmesi ve ülkemiz sanatının dünya sanatı ile buluşması düşüncesinden yola çıkarak, 1997 yılından beri her yıl “Uluslararası Seramik Sempozyumu” düzenlemekteyiz. Bölümümüz, sempozyumun misafirperverlik, ülke tanıtımı ve sanatsal üretim gibi üç temel amaçtan oluşan yapısı ile seramik dünyasını kucaklamaya çalışmaktadır. Bu güne kadar yapılmış olan sempozyumlar sonucu 20 den fazla yurtdışı yüksek öğrenim kurumu ile ilişki kurulmuş, onların düzenledikleri etkinliklere de fakültemizden katılımcılar gönderilmiştir. Ayrıca ülkemize zengin bir uluslararası çağdaş seramik yapıt koleksiyonu kazandırılmıştır. Bu yapıtların değerlendirilmesi ve gerekli olan müzenin kurulması için çalışmalar sürmektedir.