Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ (Drama Yazarlığı ve Dramaturji ASD Bşk. V.)

Prof. Dr. Semih ÇELENK

Doç. Dr. Özlem BELKIS

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKINCI

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SEVİM SALMAN