Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı

Sahne Sanatları Bölümü, Drama Yazarlığı/Dramaturgi Anasanat Dalı lisans düzeyinde eğitim veren dört yıllık bir programdır. Program dahilinde dramatik yazarlık ve dramaturgi odaklı ana sanat dersleri yanı sıra bölüm ortak dersleri de bulunmaktadır.

Birinci ve ikinci sınıfta Yazarlık, Dramaturgi, Yazınsal Anlatım, Metinlerle Türk Tiyatrosu gibi derslerle temel yazarlık bilgilerini alan ve uygulamalarını yapan öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren yazarlık ya da dramaturgi alanlarına odaklanan seçmeli derslere yönlendirilmektedir. Yazarlık seçmeli dersleri uzun oyun, radyo oyunu, çocuk oyunu senaryo yazımına yoğunlaşırken, dramaturgi seçmeli dersleri dramaturgi ve eleştiri konularına yoğunlaşmaktadır. Bunların dışınca üç ana sanat dalının birlikte aldığı Oyun İncelemesi, Türk ve Dünya Tiyatrosu tarihleri vb. dersler verilmektedir. Oyunculuk, Sahne Tasarımı ve Dramatik Yazarlık/Dramaturgi Anasanat Dallarından oluşan Sahne Sanatları Bölümünün, kuşkusuz, en önemli ortaklığı Sahne Uygulaması derslerinde ve bu dersin uzantısında sahneye konulan oyun ile kendini göstermektedir. Yine her yıl düzenlenen Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması, yazarlık öğrencilerine metinlerini sahnede görme ya da bir kısa oyunun yapım aşamasında görev alma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler fakülte havuzundan seçecekleri derslerle kültür ve sanatın çeşitli alanlarından beslenmektedir.

Drama Yazarlığı/ Dramaturgi Anasanat Dalı mezunları, ödenekli ve özel tiyatrolarda dramaturg olarak çalışabilmekte, oyun, senaryo, reklam metni yazarak profesyonel bir yazar olabilmekte, televizyon, sinema ve reklam sektörlerinde iş bulabilmektedir.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ  (Drama Yazarlığı ve Dramaturji ASD Bşk. V.)

Prof. Dr. Semih ÇELENK

Doç. Dr. Özlem BELKIS

Doç. Dr. Banu Ayten AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKINCI

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SEVİM SALMAN