Bölüm Hakkında

Sahne Sanatları Bölümü 1976 yılında Ege Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi‘nin bünyesinde bir bölüm olarak kurulmuştur. 1976-1977 döneminde eğitime başlamıştır. Oyunculuk, Drama Yazarlığı ve Dramaturji, Sahne Tasarımı Anasanat Dalları‘nda eğitim sürdürülmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 1981 yılında vermiştir.

1981 yılında Türk yüksek öğretiminde yapılan yeni düzenlemeler sonucu bölüm Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sahne Sanatları Bölümü ülkemizde ve dünyada Oyunculuk, Drama Yazarlığı ve Dramaturji ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarının ihtiyacı olan nitelikli sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Verilen herhangi bir konuda nesnel araştırma yapma, araştırma sonuçlarını bilimsel bir yöntemle sonuçlandırmak; bu sonuca dayalı sanatsal bir yorum yapmak ve bu yorumu sanatsal bir biçime uygulayabilme yetisi kazandırılmış bir mezun sanatçı modeline ulaşmayı hedeflemektedir.

Misyon

Sahne sanatlarının tüm alanlarına yönelik sanatsal ve bilimsel faaliyetlerde bulunarak, yaratıcılığını üst düzeyde kullanabilen, denemeye ve yeniliğe açık sahne sanatçıları yetiştirerek sanatsal ve kültürel zenginliğin arttırılmasına katkıda bulunmak.

Vizyon

Sanatsal ve bilimsel faaliyetleri yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla yönlendiren, ulusal ve uluslararası alanlarda etkinlik gösteren bir Sahne Sanatları Bölümü olmaktır.

Stratejik Amaç ve Hedefler

 • Amaç 1 Bilimsel, Sanatsal ve Yenilikçi (İnovatif) Araştırma Kapasitesini Geliştirmek
 • Hedef 1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin geliştirilmesi.
 • Hedef 2 Sahne sanatları alanında sanatsal ve bilimsel yenilikçi araştırmalar için ihtiyaç duyulan fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi.
 • Hedef 3 Toplumsal ve kültürel katma değer yaratan bilimsel, sanatsal ve yenilikçi çıktıların arttırılması.
 • Hedef 4 Ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal yayınların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi.
 •  
 • Amaç 2 Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek
 • Hedef 1 Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmanın geliştirilmesi.
 • Hedef 2 Eğitim – öğretim programlarını sürekli iyileştirilerek sahne sanatları alanında girişimci yaklaşımlar geliştirecek sanatçılar yetiştirmek.
 • Hedef 3 Öğretim üyelerinin eğitim öğretim odaklı mesleki gelişimlerinin desteklenmesi.
 • Hedef 4 Eğitim ve öğretim altyapısının geliştirilmesi.
 • Hedef 5 Öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının geliştirilmesi.
 •  
 • Amaç 3 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek, Paydaşlarla Etkileşimi ve Toplumsal Hizmet Kalitesini Geliştirmek
 • Hedef 1 DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü’nün itibarının güçlendirilmesi.
 • Hedef 2 Paydaş ilişkilerinin geliştirilerek kurumsal aidiyet duygusunun artırılması.
 • Hedef 3 Sürdürülebilir sanatsal faaliyetlerin, topluma dönük sanatsal / bilimsel etkinliklerin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi.
 • Hedef 4 DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü akademik süreçlerinde kalite güvence sisteminin işletilmesi.