Akademik Kadro-Müzik Bilimleri

Prof. Dr. Ayhan EROL
BÖLÜM BAŞKANI / MÜZİKOLOJİ ABD BŞK.
Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ
MÜZİK TEKNOLOJİSİ ABD BŞK.
Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN
Prof. Dr. Fırat KUTLUK
Prof. Dr. İ. Yavuz YÜKSELSİN
Doç. Dr. Aykut Barış ÇEREZCİOĞLU
Doç. Dr. Ali Cenk GEDİK
Doç. Dr. Elif TEKİN GÜRGEN
Doç. Dr. Levent ERGUN
Doç. Dr. Suat VERGİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Serhat DURMAZ
Öğr. Gör. Alp VAROL
Araş. Gör. Merve Şule ÇAYCI