Akademik Kadro-Müzik Bilimleri

Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ
Bölüm Başkanı / Müzik Teknolojisi ABD Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Suat VERGİLİ
Bölüm Bşk.Yrd.
Prof. Dr. Ayhan EROL
MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN
Prof. Dr. Fırat KUTLUK
Prof. Dr. İ. Yavuz YÜKSELSİN
Doç. Dr. Aykut Barış ÇEREZCİOĞLU
Doç. Dr. Ali Cenk GEDİK
Doç. Dr. Elif TEKİN GÜRGEN
Doç. Dr. Levent ERGUN
Dr. Öğr. Üyesi Serhat DURMAZ
Öğr. Gör. Alp VAROL
Arş. Gör. Buket GENÇ
Araş. Gör. Erdinç ÖZTAN
Araş. Gör. Merve Şule ÇAYCI