FAKÜLTE WEB KOMİSYONU

 

KOMİSYON BAŞKANI Doç. Dr. Sadık TÜMAY Dekan Yardımcısı
Üye  Öğr. Gör. Ömer DURMAZ Öğretim Görevlisi
Üye  Öğr. Gör. Canan ERDÖNMEZ Öğretim Görevlisi
Üye  Öğr. Gör. Melih TOMAK  Öğretim Görevlisi
Üye  Arş. Gör. Hasan MAVİ Araştırma Görevlisi
Üye  Serhat TİMTİK Öğrenci İşleri