FAKÜLTE İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

 

KOMİSYON BAŞKANI Doç. Dr. Sadık TUMAY Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Aslıhan ÜNLÜ Öğretim Üyesi 
Üye Doç. Dr. Aykut Barış ÇEREZCİOĞLU Öğretim Üyesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK Öğretim Üyesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sabire SOYTOK

Öğretim Üyesi