FAKÜLTE SERGİ DÜZENLEME KURULU

 

KURUL BAŞKANI Doç. Sevgi AVCI Öğretim Üyesi 
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Gökcen ERGÜR Öğretim Üyesi 
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK Öğretim Üyesi 
Üye   Dr. Öğr. Üyesi Atay GERGİN Öğretim Üyesi 
Üye   Öğr. Gör. Ömer DURMAZ Öğretim Görevlisi
Üye   Öğr. Gör. Mustafa KULA Öğretim Görevlisi