FAKÜLTE STAJ KOMİSYONU

 

KOMİSYON BAŞKANI  Doç. Dr. Sadık TUMAY Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Efe TÜRKEL Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKINCI Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemal MEYDAN Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Faik KARTELLİ Öğretim Üyesi