Sanat Kuramları Anabilim Dalı

Sanat Kuramları Anabilim Dalı, Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Hukuku gibi sosyal bilimlerin sanatla ilgili çeşitli disiplinleri hakkında öğrencilere teorik bir çerçeve kazandırılmasını amaçlar. 

ÖĞRETİM KADROSU

Öğr. Gör. Dr. Hilal Yılmaz (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Yalçın MERGEN