Sanat Kuramları

Sanat Kuramları Anabilim Dalı Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Hukuku gibi sosyal bilimlerin sanatla ilgili çeşitli disiplinleri hakkında öğrencilere teorik bir çerçeve kazandırılmasını amaçlar.

ÖĞRETİM KADROSU

Doç. Dr. Hakkı HÜNLER/ Anabilim Dalı Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Yalçın MERGEN

Öğr. Gör. Hilal Yılmaz